Hram

Biserica cu hramul "Sfintii Voievozi" este mostenire veche fiind zidita in anul 1848 pe temelia alteia din anul 1735 care s-a daramat din cauza cutremurelor (raportul pr. Manole Demetru din anul 1893 catre Ministerul Cultelor), avand ctitori initiali pe Patrascu Calinescu clucerul, Matei Calinescu, Popa Dia si fiul acestuia - Popa Nicolae, potrivit pisaniei originale, sculptata in piatra de Albesti cu caractere chirilice, care spune:


"ACEASTA SFANTA SI DUMNEZEIASCA BESERICA, UNDE SE SERVESTE HRAMUL SFINTILOR VOIEVOZI MIHAIL SI GAVRIIL, SI AL ERARHULUI NICOLAE, ESTE ZIDITA DEN TEMELIE IN ZILELE PREALUMINATULUI DOMN I.O. CONSTANTIN NICOLAE V.V (MAVROCORDAT), CU BLAGOSLOVENIA SFINTIEI SALE KIR NEOFIT, CU TOATA CHELTUIALA DUMNEALOR JUPAN PATRASCO CLUCER CALINESCU, SIN LUCA NIST, MATEI CLUCER CALINESCU, SIN TUDORA, POPA DIA, FACAND OSTENEALA SI POPA NICOLAE SIN POPA DIA, LA TOATE LUCRURILE BESERICII, CA SA FIE DE VESNICA POMENIRE DUMNEALOR SI PARINTILOR DUMNEALOR, DIN LEAT 7243, LUNA IULIE 1."